Мобільний телефон міської ради - 0970982508 24 січня 2018 року о 14:00 год. відбудеться чергове засідання виконавчого комітету Красилівської міської ради1 лютого 2018 року о 14:00 год. відбудеться чегове зсідання 18-ї сесії Красилівської міської радиРеєстраційний відділ працює за новою адресою: пл.Незалежності, 2 (адмінбудинок, 1-ий поверх)
пошук на сайті
Електронна приймальня Верховна рада Нормативні акти України Урядовий портал Хмельницька обласна рада Свято-Троїцький храм УПЦ Київського Патріархату Асоціація міст України Безоплатна правова допомога

Красилівська міська рада » Оголошення » Інформація про конкурс серед банків

Інформація про конкурс серед банків

Оголошення (12.01.2018)

Красилівською міською радою Хмельницької області оголошується проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Красилівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2018 році

 

Відповідно до вимог статті 16 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», рішення Красилівської міської ради Хмельницької області від 22.12.2017 року № 16 «Про створення комісії з проведення конкурсу щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади», оголошується проведення конкурсу серед банків щодо розміщення тимчасово вільних коштів Красилівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках у 2018 році. Орієнтовний обсяг тимчасово вільних коштів бюджету Красилівської міської об’єднаної територіальної громади – 10,0 млн. грн.

1. У конкурсі можуть брати участь банки, за умови якщо: 

- держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу та/або голосів банку; 

- до яких протягом останнього року Національний банк не застосовував таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій та віднесення банку до категорії проблемних або неплатоспроможних. 

2. Розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Красилівської міської об’єднаної територіальної громади здійснюється в обсягах фактично вільних залишків коштів загального та спеціального фондів бюджету Красилівської міської об’єднаної територіальної громади. 

3. Учасник конкурсу повинен надати конкурсній комісії з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Красилівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках такі документи: 

а) заяву на участь у конкурсі; 

б) конкурсні пропозиції щодо розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Красилівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках, які обов’язково включають пропозиції щодо:

- процентної ставки;

- терміну, протягом якого банк здійснює повернення коштів на рахунок бюджету Красилівської міської об’єднаної територіальної громади за письмовим зверненням Красилівської міської ради Хмельницької області;

- розміру незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність; 

- умови та періодичность сплати процентів; 

в) проект договору банківського вкладу; 

г) завірені належним чином копії: 

- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого державним реєстратором;

- свідоцтва про державну реєстрацію банку, виданого Національним банком України; 

- статуту банку; 

- положення про філію (відділення) банку; 

- банківських ліцензій на право здійснення банківських операцій; 

- довіреності керівника представництва (філії, відділення) банку; 

- довідку Національного банку України щодо відповідності банку, який приймає участь у конкурсі, умовам розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, визначених у підпункті 6 пункту 3 Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 N 6; 

- довідки зі статистики з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видані банку та філії/відділенню (в разі наявності).

4. Обов’язковими умовами при укладені договору банківського вкладу (депозиту) між Красилівською міською радою Хмельницької області і банком є: 

а) можливість зняття або поповнення вкладу в межах суми визначеної в заявці – пропозиції щодо розміщення у 2018 році тимчасово вільних коштів бюджету Красилівської міської об’єднаної територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках; 

б) права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника відповідно до потреби у фінансуванні видатків; 

в) заборона безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунку Красилівської міської ради Хмельницької області; 

г) в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки міського бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках, банк несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 1% від суми затримки повернення вкладів або процентів на вклад (до п’яти календарних днів). Якщо строк затримки складає більше п’яти календарних днів, банк сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки. 

5. Тимчасово вільні кошти можуть розміщуватись на вкладних (депозитних) рахунках у банках лише у межах поточного бюджетного періоду та повинні бути повернуті на рахунки бюджету, з яких вони перераховувалися, не пізніше ніж за 10 днів до закінчення такого бюджетного періоду. 

6. Критеріями при визначенні банку - переможця є: 

а) розмір процентної ставки за вкладом (депозитом); 

б) термін повернення коштів на рахунок бюджету Красилівської міської об’єднаної територіальної громади за письмовим зверненням Красилівської міської ради Хмельницької області; 

в) розмір незнижувального залишку на депозитному(-их) рахунку(-ах) або його відсутність; 

г) строки перерахування до бюджету Красилівської міської об’єднаної територіальної громади процентів за вкладом.

7. Переможцем конкурсу визначається банк, який за інших рівних умов запропонував найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк. 

8. Пропозиції повинні бути надані за процентними ставками за вкладом (депозитом) як в гривні, так і у валюті.

9. Пропозиції подаються в запечатаному конверті до 17:00 год. 17 січня 2018 року за адресою: Хмельницька обл., м. Красилів, пл. Незалежності, 2. 
Контактний телефон (03855) 42987. 

10. Розкриття пропозицій відбудеться 18 січня о 08:30 год. за адресою: Хмельницька обл., м. Красилів, пл. Незалежності, 2. 

11. Конкурсна комісія має право звертатися до банків, які подали пропозиції, за роз’ясненнями та наданням додаткової інформації. 

12. Використання відомостей, що містяться у пропозиціях банків, здійснюється з додержанням вимог законодавства. 

13. Інформація, що стосується розгляду, пояснення, оцінки та порівняння пропозицій, є конфіденційною. 

14. Учасник має право відізвати свою заяву на участь у конкурсі до встановленого терміну проведення конкурсу, повідомивши про це письмово конкурсну комісію. 

15. До участі в конкурсі не допускаються банки, які не подали усіх документів, необхідних для участі в конкурсі. 

16. Переможця серед банків, які надали заяву на участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та всі необхідні документи, визначає конкурсна комісія, враховуючи критерії, зазначені в пункті 7 заявки - пропозиції. 

 

 

Голова комісії з проведення конкурсу

щодо розміщення тимчасово вільних

коштів бюджету міської об’єднаної

територіальної громади                               В. Новохацький