Мобільний телефон міської ради - 0970982508 Реєстраційний відділ працює за новою адресою: пл.Незалежності, 2 (адмінбудинок, 1-ий поверх)
пошук на сайті
Електронна приймальня Верховна рада Нормативні акти України Урядовий портал Хмельницька обласна рада Свято-Троїцький храм УПЦ Київського Патріархату Асоціація міст України Безоплатна правова допомога Проект Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Красилівської міської ради

Красилівська міська рада » Міська рада » Рішення » Рішення № 19 (від 22.12.2017 року)

Рішення № 19 (від 22.12.2017 року)

Рішення, Бюджет громади

Дата оприлюднення: 29.12.2017

Дата оновлення: ---

КРАСИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

третьої сесії міської ради сьомого скликання

 

 

22.12.2017

Красилів

№ 19

 

 

Про бюджет Красилівської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

 

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про державний бюджет України на 2018 рік», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Визначити на 2018 рік:

1.1. Доходи бюджету громади в сумі 153659,6 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду – 151734,9 тис. грн., доходи спеціального фонду –1924,7 тис. грн. згідно з додатком 1 цього рішення.

1.2. Видатки бюджету громади в сумі 153659,6  тис. грн., в тому числі видатки загального фонду – 135257,7 тис. грн., видатки спеціального фонду – 18401,9 тис. грн.

1.3. Профіцит загального фонду бюджету громади в сумі 16477,2 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.4. Дефіцит спеціального фонду бюджету громади в сумі 16477,2 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету громади на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів бюджету громади у 2018 році в сумі 100,0 тис. грн.

 

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

6. Установити обсяг резервного фонду бюджету громади на 2018 рік в сумі  1500,0 тис. грн.

 

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету громади на 2018 рік за їх економічною структурою відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

 - нарахування на заробітну плату;

 - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

 - забезпечення продуктами харчування;

 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 - поточні трансферти населенню;

 - поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

8. Затвердити у складі видатків бюджету громади кошти на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

9. Установити, що в 2018 році у бюджетному процесі застосовуються програмно-цільовий метод, у відповідності до пункту 18 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.

 

10. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.

 

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.691 та ст.71 Бюджетного кодексу України.

 

12. Дозволити міському голові здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій з державного та місцевого бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню та вносити зміни до розпису бюджету.

 

13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету громади міський голова за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

 

14. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються міським головою за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності.

 

15. Якщо після прийняття міською радою рішення про бюджет громади на 2018 рік повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.

 16. Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, при виконанні бюджету громади дозволити здійснення обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору  відповідно до Порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

 17. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право міському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

18. Надати право міському голові при надходженні (зменшенні) у міжсесійний період коштів на видатки з пільг, субсидій та допомоги населенню, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного та місцевого бюджетів, понад обсяги (менше обсягів), врахованих в бюджеті громади на 2018 рік, збільшувати (зменшувати) обсяг доходів та видатків бюджету громади на суму коштів, одержаних з державного та місцевого бюджетів, та проводити розподіл та перерозподіл зазначених трансфертів між кодами програмної класифікації видатків з наступним інформуванням міської ради. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету громади на 2018 рік.

19. У разі розподілу (перерозподілу) обласною радою обсягів дотацій, субвенцій дозволити міському голові в міжсесійний період вносити зміни та проводити розподіл, перерозподіл зазначених трансфертів між головними розпорядниками коштів бюджету громади за погодженням з постійною комісією з питань планування, бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності з наступним інформуванням міської ради при затвердженні звіту про виконання бюджету громади за 2018 рік. Зазначені зміни вважати змінами, внесеними до бюджету міста на 2018 рік.

20. Розпорядникам коштів бюджету громади при формуванні кошторисів установ забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

21. Розпорядникам та одержувачам коштів бюджету громади під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти однією з умов за угодами передбачити застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Кошти, отримані від сплати таких штрафних санкцій, зараховуються до доходів загального фонду  бюджету громади.

22.  Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

23. Зняти з контролю рішення міської ради від 23.12.2016 року № 8 «Про бюджет міста на 2017 рік» зі всіма змінами до нього.

 

24. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та інвестиційної діяльності  (голова Бойко І. П.).

 

 

Міський голова

Н.Островська

 

dod_1.xls [53.5 Kb] (завантажень: 49)
dod_2.xls [38.5 Kb] (завантажень: 36)
dod_3.xls [60.5 Kb] (завантажень: 48)
dod_4.xls [46.5 Kb] (завантажень: 36)
dod_5.xls [48 Kb] (завантажень: 57)