Мобільний телефон міської ради - 0970982508 21 травня 2019 року о 15-00 год. відбудеться засідання виконавчого комітету Красилівської міської радиРеєстраційний відділ працює за новою адресою: пл.Незалежності, 2 (адмінбудинок, 1-ий поверх)
пошук на сайті
Електронна приймальня Верховна рада Нормативні акти України Урядовий портал Хмельницька обласна рада Свято-Троїцький храм УПЦ Київського Патріархату Асоціація міст України Безоплатна правова допомога Проект Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Красилівської міської ради

Красилівська міська рада » Регуляторна діяльність » Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта Красилівської міської ради Хмельницької області „ Про затвердження правил приймання стічних вод споживачів до комунальної системи водовідведення міста Красилова”

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта Красилівської міської ради Хмельницької області „ Про затвердження правил приймання стічних вод споживачів до комунальної системи водовідведення міста Красилова”

Дата оприлюднення: 27.07.2018

Дата оновлення: ---

І. Визначення проблеми

 

Каналізаційні очисні споруди №1 м. Красилів введено в експлуатацію  в 1970 році, технологічна схема очистки стічних вод застаріла і не відповідає сучасним вимогам енергозбереження і якості показників очистки. Тому, на сьогоднішній день існує нагальна потреба в проведені їх комплексної реконструкції, оскільки більшість технологічних споруд, що розміщенні на території комплексу знаходяться в незадовільному стані та потребують капітального ремонту або відновлення.

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування системи водовідведення міста Красилова, відповідно до вимог Законів України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених пунктів» виникла необхідність у затвердженні Правил приймання стічних вод до комунальної системи водовідведення міста Красилова.

Проектом зазначеного рішення міської ради пропонується встановити правила приймання стічних вод від споживачів, які скидають стічні води до комунальної системи водовідведення міста Красилова.

Також даним проектом рішення визнається таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Красилівської міської ради від 23.02.2012 року № 706 ,,Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств в комунальну систему каналізації міста Красилова”.

Необхідність прийняття даного рішення виникла у зв’язку із затвердженням Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 року № 316 “Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення”.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення, підвищення ефективності роботи системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору за рахунок:

- забезпечення безаварійної роботи системи централізованого водовідведення (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки трубопроводів, також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування);

- забезпечення стійкої роботи міських очисних споруд каналізації (запобігання порушенням технологічного режиму очистки внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин);

- забезпечення екологічної безпеки.

Правилами встановлюються:

- нормативні показники загальних властивостей і кількості стічних вод, що приймаються у систему каналізації, з урахуванням можливості їх приймання та очистки діючими каналізаційними очисними спорудами;

- перелік і нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин, що приймаються у систему каналізації;

- перелік речовин, заборонених до скидання в системи каналізації;

- визначення та встановлення відповідальності за порушення вимог до скиду стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення;

- порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення та очищення стічних вод.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Таблиця 1

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

альтернатива залишення існуючої на даний момент ситуації без змін є неприйнятною, оскільки на органи місцевого самоврядування покладено обов’язок протягом місяця привести свої нормативно-правові акти у відповідність до чинного законодавства

Альтернатива 2

прийняття даного рішення надасть можливість встановити правила приймання стічних вод від споживачів, які скидають стічні води до комунальної системи водовідведення міста Красилова

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органу місцевого самоврядування)

Таблиця 2

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Альтернатива 2

- приведення нормативно правових актів у відповідність до чинного законодавства

- запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин;

- забезпечення безпечності експлуатації мереж міської системи каналізації;

- попередження забруднення водного об’єкту недостатньо очищеними стічними водами

реалізація проекту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного та/або місцевого бюджету

 

Таблиця 3

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Витрати коштів виконавця та міського бюджету на відновлення технічного стану очисних споруд через неконтрольований скид стічних вод споживачів зі значним перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Втрата коштів виконавця та міського бюджету, які можливо спрямувати на заходи щодо поліпшення екологічного стану міських очисних споруд.

Альтернатива 2

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного

акта є прозорість та якість для населення умов діяльності виробника та контрагентів підприємства, покращення екологічного стану міста, який є візитною карткою кожного населеного пункту і показником рівня участі міської громади у вирішенні проблем сфери екології міста. Створює єдиний порядок та умови для приймання стічних вод споживачів до систем централізованого водовідведення, за яких не порушується робота комунальних каналізаційних мереж та споруд, покращується безпека їх експлуатації та забезпечується відповідність якості очистки  стічних вод вимогам дозволу  на спецводокористування, забезпечує єдину процедуру проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення, виконання вимірювань показників складу та властивостей проб стічних вод

-


 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання.

Таблиця 4 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом**

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць на момент підготовки регуляторного акта

231

Питома вага групи у загальній кількості, %

100

 

Відповідно до даних виконавця кількість суб’єктів господарювання, що користуються послугами з централізованого водовідведення та облаштовані окремим каналізаційним випуском станом на 01.01.2018 – 231 , в т.ч. – 7 підприємств, стічні води яких можуть містити зверхнормативні забруднення. З них: 0- скидають у міську каналізаційну мережу <100 м3 стічних вод / щомісячно,  5 - скидають у міську каналізаційну мережу 100-500м3 стічних вод / щомісячно,  2 - скидають у міську каналізаційну мережу >500м3 стічних вод / щомісячно).

**Інформація в розрізі відсутня

Таблиця 5 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Вигоди відсутні

Витрати відсутні

Альтернатива 2

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного

акту є запобігання порушенням у роботі систем централізованого водовідведення, підвищення

ефективності роботи системи і

безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств та житлового сектору. Правилами регулюються відносини між виробником і споживачами, а також дотримання та виконання нормативів водовідведення по кількості і якості стічних вод, прийнятих від споживачів у систему.

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є можливість користуватися врегульованим єдиним для всіх споживачів та прозорим механізмом контролю за якістю та кількістю стічних вод споживачів, що скидаються в міську каналізаційну мережу.

1.Витрати на встановлення локальної очисної споруди на каналізаційному випуску згідно вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316

2.Витрати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями згідно

«Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення» та визначаються для кожного випадку окремо. Тобто відповідно до вищевикладеного порядку, розмір плати, що сплачуватимуть суб’єкти господарювання, за скид понаднормативно забруднених  стічних вод буде залежати від об’єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

 

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва.

Таблиця 6

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, тис. грн.

1

2

Альтернатива 1

-

Альтернатива 2

1.Витрати на встановлення локальної очисної споруди на каналізаційному випуску згідно вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017  № 316

2.Витрати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями згідно «Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи   централізованого водовідведення»  

Розмір плати, що сплачуватимуть суб’єкти господарювання, за скид понаднормативно забруднених  стічних вод є диференційованим, буде залежати від об’єму стічних вод та перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

У ході визначення альтернативних способів досягнення встановлених цілей розглянуто наступні питання:

1)                      залишити наявний стан справ без змін;

2)                      ввести в дію запропонований регуляторний акт;

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

«4» – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

«3» – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

«2» – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

«1» – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Таблиця 7 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за 4-бальною системою)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

1

2

3

Альтернатива 1

1

Цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті, проблема існуватиме у зв’язку з тим, що відсутність ефективних вимог та контролю за споживачами які здійснюють скид стічних вод з перевищеними показниками забруднюючих речовин і порушують технічну спроможність очисних біологічних споруд провести ефективне видалення забруднень з доведенням їх до таких, які не шкодять об’єкту рибогосподарського призначення вищої категорії Чорному морю.

Альтернатива 2

4

Цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою. Прийняття регуляторного акту надасть можливість:

- забезпечення єдиного порядку проведення контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються споживачами до системи централізованого водовідведення.
- приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста Одеси.
- визначення умови приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд.
- створення чітких умов для контролю у даній сфері діяльності.
- забезпечення утримання території міста Одеси у належному санітарному стані.
- забезпечення охорони навколишнього природного середовища та Чорного моря від забруднення скидами стічних вод споживачів

 

Таблиця 8 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 1

Альтернатива  не вирішує поставлених цілей

Альтернатива 2 

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акту є

- забезпечення єдиних вимог для  проведення контролю за якістю стічних вод, що

скидаються споживачами до системи централізованого водовідведення.

- забезпечення належного санітарного стану території міста.
- забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод споживачів.

Витрати суб’єктів господарювання, пов’язані лише з  виконанням договірних зобов’язань щодо визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення.

Прийняття даного регуляторного акту дасть можливість користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх, прозорим порядком контролю за складом та властивостями стічних вод, що скидаються споживачами до системи централізованого водовідведення,
приведення у відповідність з діючим законодавством місцевих Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення міста,
- визначення умови приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення, за яких не порушується робота каналізаційних мереж та споруд

 

Таблиця 9 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Залишення ситуації, що склалась, без змін, не забезпечить досягнення поставленої цілі. 

Отже, така альтернатива є неприйнятною.

Х

Альтернатива 2

Перевагою обраної альтернативи є нормативно-правове врегулювання даного питання на місцевому рівні, можливість користуватися врегульованими правилами приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення та Порядком визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення.

Прийняття цього регуляторного акту дає максимальну можливість дотримання норм чинного законодавства з охорони навколишнього середовища, а саме:

- захисту здоров’я персоналу каналізаційних очисних споруд;

- запобігання псуванню обладнання каналізаційних очисних споруд;

- гарантування безперебійної роботи каналізаційних очисних споруд;

- гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище; 

Саме такий спосіб дозволить досягнути поставлених цілей належним чином.

На дію даного регуляторного акту може негативно вплинути нескоординована належним чином робота органів місцевої влади. Також загальна економічна криза може призвести до зменшення кількості суб’єктів господарювання, бажаючих здійснювати підприємницьку діяльність, в тому числі пов’язану зі скидом стічних вод в міську каналізаційну мережу.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Таблиця 10 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

така альтернатива є неприйнятною, тому що не забезпечує рівні умови для всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю алкогольних напоїв

Альтернатива 2

4

така альтернатива є найбільш оптимальною, тому що не обмежує права суб’єктів господарювання та відповідає чинному законодавству

 

Таблиця 11 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

відсутні для сфер інтересів держави (органу місцевого самоврядування), громадян та суб’єктів господарювання

відсутні для сфери інтересів держави (органу місцевого самоврядування), інтересів громадян та суб’єктів господарювання

цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті 

Альтернатива 2

позитивні для сфер інтересів держави (органу місцевого самоврядування), громадян та суб’єктів господарювання

відсутні для сфери інтересів громадянта існують для сфери інтересів держави (органу місцевого самоврядування)та для суб’єктів господарювання

цілі прийняття регуляторного акта, можуть бути досягнуті повною мірою

 

Таблиця 12 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

не вирішує існуючу проблему

Х

Альтернатива 2

вирішує існуючу проблему

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом прийняття запропонованого проекту рішення міської ради, який надасть можливість врегулювати та привести у відповідність до чинного законодавства порядок приймання стічних вод від споживачів, які скидають стічні води до комунальної системи водовідведення міста Красилова, а також сприятиме забезпеченню безаварійної роботи мереж та очисних споруд №1 та №2 системи каналізації міста, охороні навколишнього природного середовища від забруднення шкідливими речовинами.

Для впровадження даного регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

-         ознайомити фізичних та юридичних осіб з даним регуляторним актом;

-         розмістити даний регуляторний акт на офіційній сторінці Красилівської міської ради в мережі Інтернет (www.krasyliv.org.ua).

Всі зауваження, які надійдуть в місячний термін з дня оприлюднення проекту регуляторного акта, будуть розглянуті та враховані при прийнятті рішення. 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованогорегуляторного акта є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою прийняття даного регуляторного акта є цілеспрямоване вирішення зазначеної проблеми.

Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість врегулювати та привести у відповідність до чинного законодавства порядок приймання стічних вод від споживачів, які скидають стічні води до комунальної системи водовідведення міста Красилова, а також сприятиме забезпеченню безаварійної роботи мереж та очисних споруд №1 та №2 системи каналізації міста, охороні навколишнього природного середовища від забруднення шкідливими речовинами.

Реалізація цього регуляторного акта не потребує додаткових витрат з міського бюджету. Досягнення цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарської діяльності, оскільки виконання рішення не потребує значних фінансових витрат.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта залежить від прийняття відповідного рішення на законодавчому рівні, змін у чинному законодавстві, або від зміни існуючої ситуації, завдяки чого зникне необхідність у його застосуванні.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

В результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись та вивчатись наступні показники:

- кількість укладених Договорів на приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Красилова між Споживачами та Красилівським підприємством водопровідно комунального господарства.

- сума надходжень грошових коштів за перевищення рівня вмісту забруднюючих речовин в стічних водах підприємств, що скидаються до системи централізованого водовідведення.

 


 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою проведення базового та повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше ніж через рік з моменту набрання чинності цим актом, але не пізніше двох років.

Періодичне відстеження буде проводитись раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Відстеження результативності буде здійснюватися статистичним методом шляхом проведення аналізу показників результативності.

Пропозиції і зауваження надсилати на адресу Красилівської міської ради Хмельницької області: пл. Незалежності, 2, м. Красилів, Хмельницька обл., 31000, тел/факс 4-23-30, тел. 4-24-99.

 

 

Спеціаліст першої категорії сектору

економічного розвитку, інвестицій та

регуляторної діяльності Красилівської

міської ради                                                                                                 В. Лось